adviezen > sociale innovatie

Advies: Sociale Innovatie

De SER Overijssel heeft dit onderwerp gekozen voor het adviesprogramma 2022 omdat sociale innovatie een rol speelt in verschillende adviesonderwerpen van de SER Overijssel (o.a. digitalisering, basisvaardigheden, circulaire economie, brede welvaart). Sociale innovatie gaat om andere manieren van werken, organiseren, managen en samenwerken. Een beteren en bredere toepassing van sociale innovatie draagt bij tot hogere maatschappelijke welvaart en heeft zowel economische als sociale voordelen.

De vraagstelling is afgeleid van de vraagstelling aan de landelijke SER:

Wat is er nodig om sociale innovatie breder, succesvoller en duurzamer toe te passen in het bedrijfsleven?

Hoe en in welke mate kan sociale innovatie volgens de SER Overijssel een antwoord zijn op belangrijke uitdagingen waar organisaties en werkenden mee te maken hebben (nu en in de toekomst), ofwel hoe kan sociale innovatie bijdragen aan:

-          verbetering van bedrijfsprestaties (inclusief groei van bedrijven)?

-          ontplooiing van talent op een manier die past bij het bedrijfsleven en de manier van werken van nu?

-          het vergroten van de wendbaarheid van organisaties?

-          vergroting van de regelmogelijkheden en professionele ruimte voor werkenden?

-          een inclusieve werkomgeving?

Wat zijn succesfactoren en wat zijn de knelpunten voor toepassing van sociale innovatie op de werkvloer en hoe kunnen deze opgelost worden? Hoe ziet de gewenste toepassing van sociale innovatie er concreet uit? Welke invloed heeft de organisatiecultuur op sociale innovatie? Hoeveel aandacht is er daarbij nodig voor een maatwerkaanpak, bijvoorbeeld voor verschillende regio's, sectoren of samenwerkingsverbanden?

Welke rol kunnen de sociale partners spelen bij de stimulering van sociale innovatie? Hoe kunnen organisaties en werkenden hun verantwoordelijkheden en rol beter oppakken op het terrein van sociale innovatie? Hoe en in welke mate kan de overheid hierin faciliteren?

 

Commissieleden

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Harry Webers

Voorzitter