Samenstelling

De SER Overijssel is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen. De SER Overijssel is daarnaast ook een platform waar de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) elkaar ontmoeten.

De SER Overijssel bestaat uit 10 raadsleden, twee adviseurs en een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.

  • Van de tien raadsleden hebben er vijf zitting namens de werkgeversorganisaties: drie namens VNO-NCW Midden en twee namens MKB Nederland.
  • De werknemersorganisaties vaardigen vijf raadsleden af: drie namens FNV en twee namens CNV .
  • De derde groep zijn de adviseurs vanuit LTO Noord en de arbeidsmarktregio‚Äôs.

Bekijk hier onze adviezen

Onafhankelijke voorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Leden namens werkgeversorganisaties

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Bianca Veneklaas

lid namens VNO-NCW, HISWA-RECRON

Leden namens werknemersorganisaties

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Monique Daamen

lid namens FNV

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Roland Logtmeijer

lid namens CNV

Adviseurs

Harold Zoet

adviseur namens LTO

Rob de Geest

adviseur namens arbeidsmarktregio's

Directie en secretariaat

Leo Dubbeldam

interim secretaris-directeur