Samenstelling

De SER Overijssel is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen. De SER Overijssel is daarnaast ook een platform waar de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) elkaar ontmoeten.

De SER Overijssel bestaat uit 10 raadsleden, twee adviseurs en een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.

  • Van de tien raadsleden hebben er vijf zitting namens de werkgeversorganisaties: drie namens VNO-NCW Midden (waarvan één vacature ultimo 2020) en twee namens MKB Nederland.
  • De werknemersorganisaties vaardigen vijf raadsleden af: drie namens FNV en twee namens CNV (waarvan één vacature ultimo 2020).
  • De derde groep zijn de adviseurs vanuit LTO Noord en de arbeidsmarktregio’s.

Bekijk hier onze adviezen

Onafhankelijke voorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Leden namens werkgeversorganisaties

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Luc Lenferink

lid namens MKB Nederland Regio Zwolle

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Raymond Strikker

lid namens VNO NCW

Leden namens werknemersorganisaties

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Monique Daamen

lid namens FNV

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Ed Korsman

lid namens CNV

Wilfred Beens

lid namens FNV

Adviseurs

Ben Haarman

adviseur namens LTO

Mariska Ten Heuw

adviseur namens de arbeidsmarktregio's

Directie en secretariaat

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Stephanie van Leeuwen

administratieve ondersteuning