adviezen > advies brede maatschappelijke welvaart

Advies: Advies Brede maatschappelijke welvaart

Gedeputeerde Staten vragen advies aan over Brede maatschappelijke welvaart

Gedeputeerde Staten vragen advies over het brede thema adviseren vanuit de visie van werknemers en werkgevers uit zowel de profit- en non-profit sector (zoals culturele en welzijnsorganisaties). Daarbij kunnen onderstaande vragen richtinggevend zijn:

1.            Hoe leeft het begrip “brede maatschappelijke welvaart” bij werkgevers (profit en non-profit) en werknemers in Overijssel?

2.            Wat zijn voor werkgevers en werknemers in Overijssel belangrijke aspecten van “brede maatschappelijke welvaart”?

3.            Welke inhoudelijke aanbevelingen wil SER Overijssel vanuit de gedachte van “brede maatschappelijke welvaart” doen om te behouden wat van waarde is en achterstanden in te lopen?

4.            Welke doelen (zoals de Sustainable Development Goals) of definities (zoals geoperationaliseerd door de planbureaus) zijn volgens werkgevers en werknemers het meest behulpzaam in het denken en doen rondom “brede maatschappelijke welvaart” in Overijssel?

Door de planbureaus en ook andere partijen is veel onderzoek gedaan naar het monitoren van “brede maatschappelijke welvaart”. Wij stellen voor dat SER Overijssel zich meer richt op de kwalitatieve invulling van dit begrip, dan dat gekozen wordt voor een kwantitatieve of statistische focus.

Op 3 juni 2021 is er een bestuurlijk overleg tussen SER Overijssel en gedeputeerde Van Hijum. Ons voorstel is dat dit overleg wordt benut om met u van gedachten te wisselen over de concrete invulling van onze adviesaanvraag en bovenstaande onderzoeksvragen over “brede maatschappelijke welvaart”.

Commissieleden

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Monique Daamen

lid namens FNV

Ed Korsman

lid namens CNV

Harry Webers

Voorzitter

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur