adviezen > briefadvies brede welvaart/ duurzame ontwikkelingsdoelen sdg's

Advies: Briefadvies Brede welvaart/ duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's

Gedeputeerde Staten vragen advies aan over Brede maatschappelijke welvaart

De SER Overijssel adviseert de provincie om voor deze kerntaken aan te sluiten bij het toepassen van SDG’s in de beleidsprogramma’s en op die manier te werken aan de agenda voor de duurzame ontwikkeling 2030[1]

 

De hoofdadviezen van de SER Overijssel zijn:

1.    Benoem en leg in het nieuwe beleid vast dat er gewerkt gaat worden met SDG’s. Vertaal de provinciale inzet in concrete bijdrages aan de SDG’s door de provinciale kerntaken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te koppelen.

2.    Bespreek en benoem welke SDG’s als eerste verankerd worden in het beleid en hoe deze gemonitord worden.

3.    Leg vast welke afspraken er gemaakt moeten worden voor de samenwerking met andere provincies en/of andere organisaties (SDG 17).

4.    Maak duidelijk hoe de inwoners van de provincie bij dit thema betrokken worden (SDG-participatie) en besteedt  specifiek aandacht aan de doelgroep Jongeren. Stimuleer de gemeenten de SDG’s, die bij hun taken passen, te gaan implementeren (bijvoorbeeld via de Omgevingsvisie). Stimuleer inwoners ook zelf actie te ondernemen.

5.    In het vervolgadvies zal de SER Overijssel concreet aangeven met welke SDG’s de provincie verder aan de slag zou moeten gaan in aansluiting op de visies van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarover wil de SER Overijssel graag in gesprek met de provincie.
[1] https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/

Commissieleden

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Monique Daamen

lid namens FNV

Ed Korsman

lid namens CNV

Harry Webers

Voorzitter

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur