Dit doet de SER Overijssel

De Sociaal-Economische Raad Overijssel is een onafhankelijk adviesorgaan van de provincie Overijssel. In de rol van een overlegorgaan van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging en onafhankelijke adviseurs wil de SER Overijssel een bijdrage leveren aan duurzame economische groei door te komen tot onderlinge consensus over onderwerpen op sociaal-economisch terrein.

Lees meer over de SER Overijssel