Advies 'Nieuwe kansen met basisvaardig Overijssel' aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel

18 december 2020

actueel > advies 'nieuwe kansen met basisvaardig overijssel' aangeboden aan gedeputeerde staten van overijssel

Op 18 december 2020 stuurde de SER Overijssel het advies 'Nieuwe kansen met basisvaardig Overijssel' naar Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Dit advies is opgesteld met aanbevelingen rondom vier thema’s:

1.     Urgentie, zichtbaarheid en meer prioriteit rol provincie;

2.     Onderzoek, kennisdeling en innovatie;

3.     Sociale partners;

4.     Rol van het onderwijs.

flyer basisvaardigheden voor werkgevers


flyer basisvaardigheden voor werkgevers 2