Advies 'Kennis durven vragen en delen: advies over kennisvalorisatie Overijssel' aangeboden aan Gedeputeerde Staten

26 mei 2021

actueel > advies 'kennis durven vragen en delen: advies over kennisvalorisatie overijssel' aangeboden aan gedeputeerde staten

Advies 'Kennis durven vragen en delen: advies over kennisvalorisatie Overijssel' aangeboden aan Gedeputeerde Staten

Voor de SER Overijssel staat bij kennisvalorisatie centraal dat er voor alle partners zinvolle wisselwerking ontstaat tussen bedrijven (ook onderling) en organisaties, overheden en kennisinstellingen (mbo, hbo, wo). 'Kennis durven vragen en delen

In dit advies staat de kernvraag centraal hoe nieuwe kennis die binnen mkb-bedrijven wordt ontwikkeld door ervaringen, innoveren, leren en ontwikkelen van ondernemers en medewerkers, ook daadwerkelijk breed ingezet kan worden binnen het eigen bedrijf of breder binnen het mkb, zodat die nieuwe kennis ook benut gaat worden. De vraag is daarbij op welke wijze de provincie daarbij ondersteuning kan bieden.

Het gaat hierbij om het benaderen van het vraagstuk vanuit de ondernemers en hun medewerkers zelf en niet - of in elk geval veel minder - vanuit de kennisinstellingen. De behoefte aan en het stimuleren van kennisoverdracht van ondernemers staan centraal. Omgekeerd denken, tegengesteld aan de gangbare insteek om vanuit de kennisinstellingen en overheden naar de ondernemer te kijken en voor hem of haar te (be)denken wat goed is voor de onderneming.