over ons > harry webers

Harry Webers

Voorzitter

Harry Webers is na zijn opleiding Milieuhygiëne/Waterzuivering aan de Landbouwhogeschool Wageningen (Wageningen UR) gaan werken bij Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs in Deventer als adviseur, projectleider en projectdirecteur op het gebied van afvalwater en milieutechnologie. Eind 1986 heeft hij een nieuwe vestiging in Maastricht opgezet en hij was algemeen directeur van Witteveen+Bos in de periode 2003 - 2013.

In april 2013 is Harry Webers teruggetreden wegens het bereiken van de statutaire directieleeftijd van 55 jaar en op 1 juli 2016 heeft hij zijn baan opgezegd. Sindsdien richt hij zich volledig op uiteenlopende nevenfuncties op het gebied van ‘people, planet, profit’. Zo is hij actief als (loopbaan)coach en is hij plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage, en voorzitter van de SER Overijssel. Vanuit zijn zorgen omtrent ‘people, planet, profit’ schreef hij het ambitiedocument ‘De Nieuwe Hanze’. Hij draagt zijn missie en visie en boodschap uit in lezingen, interviews,columns en artikels.

ir. H.A.A.M. Webers (haam.webers@gmail.com, 06 53323464)