Interview met Theo Rietkerk

29 maart 2021

actueel > interview met theo rietkerk

Theo Rietkerk was bij de SER Overijssel betrokken als gedeputeerde (van 2003 tot 2007 de portefeuille Ruimte, Wonen en Milieu, van 2007 tot 2011 Ruimte, Wonen en Energie en van 2011 tot 2014 Economie, Energie, Innovatie, Personeel en Organisatie).

Zijn huidige functie is voorzitter van het college van bestuur van scholengemeenschap Landstede Groep en vanaf 2019  Eerste Kamerlid.

Blij met regionale SER

Theo Rietkerk geeft aan blij te zijn met de regionale SER voor de provincie Overijssel. Er zijn goede gesprekken geweest met de verschillende branches die daarin vertegenwoordigd waren om o.a. te adviseren over ruimtelijk beleid en uiteindelijk over de omgevingsvisie.

Verbinding met mbo

Ook in zijn huidige functie als bestuurder van een mbo-instelling heeft hij contact met de SER Overijssel. Het advies over mbo2/3 vindt hij een mooi rapport over de jongeren in kwetsbare situaties.  Het is belangrijk dat de SER Overijssel adviseert dat de provincie de verbinding legt om mbo-studenten meer perspectief te bieden.

Integraal advies

De rol van de SER Overijssel is waardevol. SER Overijssel is er altijd in geslaagd om integraal advies te geven met klankkleuren en accenten. Dat helpt bestuurders om goed afgewogen besluiten te nemen.

Belangrijke thema's

Theo Rietkerk vindt veel thema's belangrijk. Denk aan ruimteblijk beleid en de bedrijventerreinendiscussie. Het is belangrijk om na te denken hoe economische belangen en belangen van de omgeving samengaan. Andere thema's uit het verleden zijn o.a. advisering over glasvezel en recreatie en toerisme.

Recente adviezen

De oud-gedeputeerde heeft goed contact met voorzitter van de SER Overijssel, Harry Webers, en volgt de actualiteiten van de SER Overijssel.

Het recente advies over Basisvaardigheden heeft indruk op hem gemaakt. Veel mensen zijn laaggeletterd. Het is een belangrijk thema. Ander actueel thema dat bij hem opkomt, is de energietransitie en arbeidsmarkt. Voor hem als onderwijsbestuurder, die vaak onder jongeren is, is het advies over jongeren uiteraard ook heel belangrijk.

Toekomst SER Overijssel

Regionale economie is bepalend in Nederland. Regio's worden steeds sterker en kunnen goede dingen doen. Daar kan de SER Overijssel een zinvolle bijdrage aan leveren.

Het is cruciaal om aansluiting tussen werkgevers en werknemers te organiseren geeft Theo Rietkerk aan. Daarnaast vindt hij goede verbinding met de landelijke SER belangrijk.

Bekijk hier onze adviezen

Het interview met Theo Rietkerk is hier te downloaden