Briefadvies vervolgadvies mbo

27 augustus 2020

actueel > briefadvies vervolgadvies mbo

De SER Overijssel constateert dat het thema mbo altijd al een belangrijk en relevant thema voor de mbo-economie van Overijssel is geweest en ook altijd zal blijven.

Door de ervaringen tijdens de coronacrisis wordt dit nog eens benadrukt.

Op 27 augustus stuurde de SER Overijssel een adviesbrief aan Gedeputeerde Staten.


Hieronder kunt u het briefadvies downloaden