College van Gedeputeerde Staten reageert op het advies Basisvaardigheden

18 maart 2021

actueel > college van gedeputeerde staten reageert op het advies basisvaardigheden

Op 18 december 2020 stuurde de SER Overijssel het adviesrapport “Nieuwe kansen met basisvaardig Overijssel” naar het college van Gedeputeerde Staten.

In de reactie onderschrijft het college dat achterblijvende vaardigheden op het vlak van taal, rekenen en digitale vaardigheden een serieus probleem vormen voor de zelfredzaamheid van mensen en hun deelname aan de samenleving. In de brief reageert het college op de voorstellen van de SER Overijssel.

De reactie van het college van GS is hier te downloaden