Interview met Dennis Melenhorst

25 februari 2021

actueel > interview met dennis melenhorst

Dennis Melenhorst was secretaris-directeur van de SER Overijssel van 2008 tot 2018. Nu is hij wethouder bij de gemeente Raalte.

Bijzondere momenten in het verleden

De voormalige secretaris-directeur van SER Overijssel,vond het specifiek voor de SER Overijssel dat zij zich meer dan andere regionale SER-en, richtte op ruimtelijke onderwerpen. De SER gaf advies over werklocaties,retail en dergelijke. Daarnaast was tot 2014 de samenwerking met SER Gelderland opvallend.

Regionale samenwerking

Verder geeft hij aan dat er binnen de provincies regionale samenwerkingsverbanden zijn ontstaan die steeds grotere positie innemen richting de provincie. Zij maken eigen keuzes. Wachten op wat de provincie vindt op het gebied van energie, woonbeleid of werklocaties is niet meer vanzelfsprekend.

Economic Boards

Met het ontstaan van economic boards in de regio’s ontstaat ook een vraag hoe de SER Overijssel zich moet verhouden tot de economic boards en de regionale agenda's.

SER Overijssel nu

Het is volgens Dennis Melenhorst van belang om sociaal-economisch overleg en advisering in de provincie vast te houden. Dit zijn belangrijke contactmomenten voor werkgevers en werknemers om over belangrijke onderwerpen overeenstemming te vinden.

Vertrekpunt

Vertrekpunt is het sociaal-economisch belang voor de provincie. Betrekken van externe expertise versterkt de advisering.Werkgevers- en werknemersorganisaties zitten in de regio bij diverse onderwerpen aan tafel.

SER brengt samen

De SER brengt ze samen over heel veel onderwerpen. Dat moet je koesteren. Het onderwerp van grote tegenstellingen in de maatschappij is een belangrijk onderwerp voor de SER de komende tijd.

Meerwaarde samenwerking

De samenwerking van regionale SER'en onder elkaar en met de landelijke SER heeft een belangrijkemeerwaarde. Regionale agenda’s en landelijke agenda's zijn veel meer metelkaar verweven. Door gezamenlijke adviezen kun je meer invloed uitoefenen op de landelijke agenda en de regionale accenten inbrengen. Je kunt van elkaar leren en veel meer samen doen.Bekijk hier onze adviezen

Het interview met Dennis Melenhorst is hier te downloaden