adviezen > vervolgadvies mbo

Advies: Vervolgadvies mbo

In het jaarprogramma van de SER Overijssel zijn diverse onderwerpen opgenomen die als ongevraagd advies aan GS worden opgepakt in 2020. Één van de onderwerpen is het onderwerp ‘Vervolgadvies mbo’.


 

Vakmensen gevraagd, nu en straks!

Het advies met als titel ‘Vakmensen gevraagd, nu en straks!’ is in maart 2019 gepresenteerd tijdens het seminaar in het provinciehuis.

 

In dat kader deed SER Overijssel de volgende 5 aanbevelingen:

1.    Bied toegankelijke informatie voor loopbaan- en beroepskeuze

2.    Versterk het imago van het beroepsonderwijs

3.    Bevorder leven lang ontwikkelen en loopbaanbegeleiding

4.    Versterk het lerend en professioneel vermogen van het mbo

5.    Bevorder regionale samenwerking in de beroepskolom en tussen sectoren

 

Reactie Gedeputeerde Staten

Op 16 april 2019 ontving de SER Overijssel een officiële reactie van GS op het advies. Deze reactie is besproken in de SER-vergadering en in het bestuurlijk overleg met de gedeputeerde Van Hijum op 23 mei 2019. In de GS-reactie worden de aanbevelingen van het SER-advies meegenomen in de verdere uitvoering van het beleid. Daarnaast wordt benadrukt dat de mbo-instellingen primair verantwoordelijk om invulling te geven aan de opgaves,  zoals het versterken van de imago en voor het versterken van het adaptief vermogen van het mbo.

 

Vervolgadvies mbo

SER Overijssel deed met de aanbevelingen een aanzet voor de ‘doe-agenda’ voor de komende jaren. Om daar invulling aan te geven is besloten om in het jaarprogramma 2020 het vervolgadvies over het onderwerp ‘mbo’ op te nemen. Voor de SER Overijssel is van belang om in het vervolgadvies aansluiting te zoeken bij de behoefte van GS: op welke aspecten is er verdieping op het mbo-advies nodig, die goed aansluit op het nieuwe arbeidsmarktbeleid van de provincie? 

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Betsy van Oortmarssen

lid namens FNV

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Harry Webers

Voorzitter

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Mariska Ten Heuw

adviseur namens de arbeidsmarktregio's

Monique Daamen

lid namens FNV