adviezen > voorbereidingen advies jongeren

Advies: Voorbereidingen advies Jongeren

In 2020 is de SER Overijssel gestart met een bijzonder adviestraject waarbij gezocht wordt om zo veel mogelijk jongeren te betrekken bij de advisering door de SER Overijssel. Dit onderwerp is voor de agenda van de SER Overijssel gekozen omdat het steeds duidelijker wordt dat sommige beleidsmaatregelen van de overheden specifieke uitwerking hebben op de jongeren, terwijl er bij deze maatregelen geen rekening wordt gehouden met de impact op jongeren.

Het adviestraject Jongeren wijkt af van de gebruikelijke manieren van adviseren door de SER Overijssel. In dit traject worden verschillende doelen nagestreefd:

• Een dialoog aangaan met jongeren in Overijssel om in beeld te brengen wat jongeren bezighoudt en wat ze belangrijk vinden;

• Een zinvol advies over de vraagstukken, die Overijsselse jongeren bezig houden, samen met jongeren voorbereiden;

• Jongeren actief en structureel betrekken bij de SER-advisering;

• Om invulling te geven aan de actieve participatie van jongeren bij de SER-advisering experimenteren met een vorm van Jongerenplatform/panel/community.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Betsy van Oortmarssen

lid namens FNV

Harry Webers

Voorzitter

Luc Lenferink

lid namens MKB Nederland Regio Zwolle

Monique Daamen

lid namens FNV