adviezen > arbeidsmarkt mbo 2 / mbo 3 (deel 1) en reactie herijking provinciaal arbeidsmarktbeleid

Advies: Arbeidsmarkt mbo 2 / mbo 3 (deel 1) en reactie herijking provinciaal arbeidsmarktbeleid

GS verzocht de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) een verdiepend onderzoek te doen naar/advies te geven over de arbeidsmarkt op mbo niveau 2 en niveau 3, eensluidend het verzoek van Provinciale Staten (motie Veltmeijer c.s.).

Advies deel 1

SER Overijssel heeft er voor gekozen om het advies in twee gedeelten op te splitsen.

Het eerste deel van het SER-advies betreft ‘Onderzoek arbeidsmarkt mbo 2 / mbo 3’.