adviezen > vakmensen gevraagd, nu en straks!

Advies: Vakmensen gevraagd, nu en straks!

In Provinciale Staten van Overijssel zijn in juni 2017 vragen gesteld over de toekomst van het mbo in de provincie, met name over de kansen van mbo-ers op niveau 2-3 op de arbeidsmarkt.

Het advies met als titel ‘Vakmensen gevraagd, nu en straks!’ is in maart 2019 gepresenteerd met de volgende kernboodschap: “Een toekomstbestendig stelsel, met blijvend perspectief voor studenten en werkenden met mbo 2-3, vraagt om opschaling en versnelling van initiatieven op een breed terrein, zowel in het onderwijs als daarbuiten”. In dat kader deed SER Overijssel de volgende 5 aanbevelingen:

  1. Bied toegankelijke informatie voor loopbaan- en beroepskeuze.
  2. Versterk het imago van het beroepsonderwijs.
  3. Bevorder leven lang ontwikkelen en loopbaanbegeleiding.
  4. Versterk het lerend en professioneel vermogen van het mbo.
  5. Bevorder regionale samenwerking in de beroepskolom en tussen sectoren.

Commissieleden

Harry Webers

Voorzitter

Betsy van Oortmarssen

lid namens FNV

Luc Lenferink

lid namens MKB Nederland Regio Zwolle