adviezen > energietransitie en arbeidsmarkt

Advies: Energietransitie en arbeidsmarkt

Gedeputeerde Staten van Overijssel verzochten de SER Overijssel een advies uit te brengen over de energietransitie en arbeidsmarkt. Klimaatverandering door de grote effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt alom gezien als een maatschappelijk en sociaal-economisch probleem. Energietransitie is een urgent en belangrijk onderwerp dat gevolgen heeft voor de sociaal-economische situatie en de arbeidsmarkt in Overijssel. De sociale partners in Overijssel zijn hiermee ook volop bezig. Hun ervaringen worden mede als basis voor het SER-advies gebruikt. In januari 2020 is het advies aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Het onderwerp energietransitie  is complex en raakt alle aspecten van de regionale sociaal-economische agenda

Ook is gebleken dat er een urgentie bestaat om de energietransitie te versnellen. De SER Overijssel is van mening dat dit onderwerp alle provinciale beleidsportefeuilles raakt. De energietransitie heeft impact op zowel scholing als werkgelegenheid nu en in de toekomst. Vanwege de complexiteit (maatschappelijk, sociaal-economisch en technologisch) van het vraagstuk energietransitie heeft de SER Overijssel besloten om het adviestraject te faseren. Het onderhavige advies behandelt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die relevant zijn voor de energietransitie in Overijssel, en geeft een eerste overzicht van aandachtspunten. In het vervolg zijn verdiepende onderzoeken nodig op basis waarvan SER Overijssel concrete adviezen kan geven. De SER Overijssel ziet in dit onderwerp de basis voor een meerjarige doe-agenda. Dit advies is opgesteld in de vorm van een tienpuntenplan rondom vier thema’s:

  1. Anders denken vanuit complexiteit en lef en daadkracht tonen vanuit urgentiegevoel.
  2. Investeren in de toekomst vanuit de voortrekkersrol van de provincie.
  3. Krachtig, vernieuwend en efficiënt samenwerken voor sociaal-economische agenda.
  4. Sterke positieve ontwikkel- en leercultuur en modulair responsief onderwijs faciliteren.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Reactie van Gedeputeerde Staten op SER-advies Energietransitie en arbeidsmarkt

Agenda

Onderstaande evenementen zijn gerelateerd aan dit advies.

datum
aanvang
onderwerp

Er staan geen nieuwe agenda items gepland