adviezen > advies kennisvalorisatie

Advies: Advies Kennisvalorisatie

In het jaarprogramma van de SER Overijssel zijn diverse onderwerpen opgenomen die als ongevraagd advies aan GS worden opgepakt in 2020. Één van de onderwerpen is het onderwerp ‘Kennisvalorisatie’. Dit onderwerp is gekozen omdat het van groot belang is om uit te zoeken welke manieren er zijn om de maatschappelijke waardecreatie van kennis door (praktijkgericht) onderzoek te bevorderen.

Kennis moet niet alleen vindbaar maar ook overzichtelijk en begrijpelijk zijn. Dit concludeert de AWTI in zijn advies ‘Durven delen’ (2016): 'Durven delen' 

In de brief van VNO-NCW en MKB Nederland van 5 juni 2019 aan de Vaste Commissie voor EZK werden tien aanbevelingen voor het innovatiebeleid geformuleerd: brief VNO-NCW 

Vereniging Hogescholen publiceerde 'Meer waarde met hbo. Doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs' (september 2018): 'Meer waarde met hbo'  

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Betsy van Oortmarssen

lid namens FNV

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Harry Webers

Voorzitter

Lees meer over dit adviestraject

Agenda

Onderstaande evenementen zijn gerelateerd aan dit advies.

datum
aanvang
onderwerp

Er staan geen nieuwe agenda items gepland