adviezen > inbreng voor het coalitieakkoord 2019-2023

Advies: Inbreng voor het coalitieakkoord 2019-2023

In december 2018 heeft SER Overijssel inhoudelijk gereageerd op een inventarisatie van RTV Oost voor de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten van maart 2019. Er werd aandacht gevraagd voor 5 belangrijke en urgente thema’s voor het sociaal-economisch beleid waar de provincie als middenbestuur het verschil kan maken: 1. Vestigingsklimaat en concurrentiekracht economie; 2. Toekomstbestendigheid arbeidsmarkt en onderwijs; 3. Versneld inspelen op transitiethema’s (energie, klimaat, landbouw, zorg); 4. Ruimtelijke kwaliteit, nieuwe mobiliteit en wonen; 5. Wervende cultuur en vrijetijdseconomie.

Op 8 mei 2019 is het advies ‘Inbreng SER Overijssel voor het Coalitieakkoord 2019-2023’ naar  formateur R.W. Krol verzonden. Op 15 mei is er een reactie ontvangen van de formateur waarin de SER Overijssel geïnformeerd werd dat het SER-advies in handen van de collegeonderhandelaars is gesteld. Dat maakte het mogelijk om de inhoud ervan te betrekken bij de collegeonderhandelingen.