adviezen > briefadvies 'duurzame ontwikkelingsdoelen sdg's als afwegingskader voor nieuw beleid

Advies: Briefadvies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's als afwegingskader voor nieuw beleid

In het voorjaar 2022 stuurde de SER Overijssel een briefadvies naar het college van GS over het onderwerp brede welvaart/ duurzame ontwikkelingsdoelen. In dat briefadvies is aangekondigd samen met de provincie na te denken over de invulling van duurzame ontwikkelingsdoelen voor de provincie Overijssel.

Op 24 maart 2023 is het briefadvies van de SER Overijssel 'Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) als afwegingskader voor nieuw beleid' aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het gebruik van SDG’s kan een instrument bieden om afwegingen tussen maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken voor politieke besluitvorming. De SER Overijssel is van mening dat het nu het momentum is om te gaan werken met SDG’s in het nieuwe coalitieprogramma. Gelet op bovenstaande adviseert de SER Overijssel om concreet aan de slag te gaan met de volgende SDG’s: 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; 

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei; 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen; 

SDG 13: Klimaatactie; 

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te behalen. 

De keuze voor deze SDG’s betekent niet dat de SER Overijssel tegen andere SDG's is, maar men zal een start moeten maken en dan zijn deze SDG's volgens de SER Overijssel een goede aanzet. Graag gaat de SER Overijssel met het nieuwe college in gesprek over de verdere invulling van deze duurzame ontwikkelingsdoelen in het nieuwe beleid van de provincie en over de manieren om het proces van de implementatie van SDG’s te kunnen monitoren.   

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Harry Webers

Voorzitter

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Monique Daamen

lid namens FNV