Brede welvaart in de regio’s: wat is daarvoor nodig?

26 januari 2021

actueel > brede welvaart in de regio’s: wat is daarvoor nodig?

Nederland is groter dan de Randstad. Een gelijke verdeling van de brede welvaartsgroei vraagt meer aandacht en geld voor de regio’s. De regionale SER’en van Zeeland, Brabant, Overijssel en Noord-Nederland willen daarom dat de landelijke SER in zijn middellange termijnadvies opkomt voor specifiek regionaal beleid. De vier regionale SER-voorzitters vertellen in het SERMagazine van 26 januari 2021 over wat de regio’s nodig hebben:

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/brede-welvaart-in-regioHet artikel uit SERMagazine is hier te downloaden