adviezen > advies duurzaam en effectief arbeidsmarktbeleid

Advies: Advies Duurzaam en effectief arbeidsmarktbeleid

In het SER-advies Duurzaam en effectief arbeidsmarktbeleid worden de urgenties op de arbeidsmarkt geschetst. Centraal daarin staat de problematiek van de personeelskrapte. Dit vraagt volgens de SER komende jaren om een samenhangende aanpak van alle partijen, ook van de provincie. De concrete voorstellen zijn in het kort: - Lobby richting rijk - Richt een provinciale denk- en doe coalitie op - Aanpak onbenut arbeidspotentieel.

Kroonlid prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een bijdrage aan dit advies geleverd.

Commissieleden

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Wilfred Beens

lid namens FNV

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Harry Webers

Voorzitter