adviezen > advies digitalisering

Advies: Advies Digitalisering

Bij de SER Overijssel staat het onderwerp (digitale) basisvaardigheden hoog op de adviesagenda. Recent stuurde de SER Overijssel het (ongevraagde) advies ‘Meer kansen met basisvaardig Overijssel’ naar Gedeputeerde Staten. Ook in het advies over digitalisering is gekozen om het menselijke perspectief centraal te stellen. Tijdens het adviestraject is de scope van de eerste afbakening (digitale vaardigheden en inclusie) uitgebreid naar de bewustwording bij het mkb. Uit het onderzoek in het kader van dit adviestraject blijkt dat de impact van digitalisering op werk en bedrijfsvoering in Overijssel zwaar onderschat wordt, zowel door mkb-ondernemers, werkenden als opleiders en studenten. Te vaak wordt digitalisering gezien als ‘louter’ ICT, terwijl het veel breder is dan dat. Digitalisering betekent ook: werken aan digitale vaardigheden, digitale zelfredzaamheid en soft skills zoals adaptief vermogen en kritisch denken.

Digitalisering staat op de agenda van de provincie, onderwijsinstellingen en andere partners. Er zijn veel initiatieven, subsidieregelingen, faciliteiten op lokaal, regionaal, en landelijk niveau rondom digitalisering. De scholingsfondsen kennen opleidingstrajecten gericht op digitale vaardigheden. De SER Overijssel waardeert de inspanningen van de provincie op het terrein van digitalisering. Uit het onderzoek in het kader van dit adviestraject blijkt echter dat dit onderwerp constant aandacht verdient vanwege de snelle maatschappelijke veranderingen en een steeds groter wordende gat tussen de ondernemers en (niet-)werkenden, die kunnen meekomen en die niet kunnen meekomen.

 

De SER Overijssel geeft de volgende aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Vergroot de bewustwording over noodzaak van digitalisering bij mkb-ondernemers en het onderwijs en vergroot de kennis bij mkb-bedrijven om kansen beter te benutten:
  2. Ondersteun werknemers en niet-werkenden (werkzoekend) bij het versterken van hun competenties en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden:
  3. Investeer in de ontwikkeling van digitale (basis)vaardigheden, vooral bij kwetsbare groepen.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Monique Daamen

lid namens FNV

Harry Webers

Voorzitter

Agenda

Onderstaande evenementen zijn gerelateerd aan dit advies.

datum
aanvang
onderwerp

Er staan geen nieuwe agenda items gepland