adviezen > advies digitalisering

Advies: Advies Digitalisering

Eind 2020 verzocht het college van Gedeputeerde Staten de SER Overijssel een advies uit te brengen over het onderwerp Digitalisering. Digitalisering transformeert de economie en samenleving in een snel tempo. Daarvoor is een verdere ontwikkeling van de juiste vaardigheden, systemen en diensten essentieel. Naast kansen voor bedrijven brengt digitalisering risico's en uitdagingen met zich mee, op het gebied van cybersecurity, privacy en bijscholing. GS gaf aan op prijs te stellen dat SER Overijssel vanuit haar achterban van werknemers en werkgevers met praktische aanbevelingen, voorbeelden en aandachtspunten komt, bijvoorbeeld ten aanzien van veranderingen in wonen, werken en recreƫren; ondernemen en onderwijs; vaardigheden en randvoorwaarden (cybersecurity, aanpassingsvermogen, etc.), passend bij de kerntaken van de provincie.

De adviesaanvraag kent de volgende drie afzonderlijke vragen:

  1. Hoe duidt SER Overijssel de trend van digitalisering en welk belang heeft dit voor werkgevers en werknemers in Overijssel?
  2. Voor welke uitdagingen worden werkgevers en werknemers in het kader van de digitalisering gesteld en hoe kan de provincie werkgevers, werknemers en brancheorganisaties ondersteunen in deze veranderingen?
  3. Welke concrete bouwstenen of best practices wil SER Overijssel bij de provincie aanbevelen, gegeven de stappen die de nationale overheid zet in het kader van de Digitaliseringsstrategie?

In dit adviestraject gaat het vooral om de ervaringen van studenten (mbo, hbo, wo), werkenden en niet-werkenden met digitalisering (menselijke kant van digitalisering). Daarnaast is het belangrijk om de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in Overijssel goed in beeld te brengen. Momenteel zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Naast de Nationale Digitaliseringsstrategie (NDS) voeren de meeste provincies gericht digitaliseringsbeleid of is een strategie daarvoor in ontwikkeling, dit geldt ook voor een groot aantal steden en gemeenten.1 Een heldere focus van dit adviestraject en een praktische invulling is dan ook gewenst: van het opsporen van problemen tot aan de praktische oplossingen door de provincie, werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Monique Daamen

lid namens FNV

Harry Webers

Voorzitter