Grenzen aan de groei en brede welvaart

08 november 2021

actueel > grenzen aan de groei en brede welvaart

In de nieuwe column van Harry Webers in Driesteden Business gaat het om de grenzen aan de groei en brede welvaart.

Ook in de komende decennia zal er sprake zijn van een economie van schaarste, waardoor de wereld regelmatig in rep en roer zal zijn. In 2015 lanceerde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals. In het verlengde daarvan is er de roep om ‘brede welvaart’, die onder andere betrekking heeft op materiële welvaart, gezondheid en welzijn, wonen en arbeid, samenleving en milieu in het ‘hier en nu’. Maar het gaat ook om menselijk, natuurlijk, economisch en sociaal kapitaal ‘later’. En tenslotte gaat het om de duurzame ontwikkeling ‘elders’: milieu en grondstoffen, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. Werken aan brede welvaart in een economie van schaarste is beslist geen sinecure.

Column voor DriestedenBusiness 'Grenzen aan de groei en brede welvaart' is hier te downloaden: