Regionale SERen breken lans voor meer regionaal maatwerk in landelijk beleid

19 november 2020

actueel > regionale seren breken lans voor meer regionaal maatwerk in landelijk beleid

De landelijke SER zou het streven naar een brede welvaartsgroei centraal moeten stellen in haar sociaaleconomische advies voor de nieuwe Kabinetsperiode. Dat schrijven de SER’en van Overijssel, Brabant, Noord-Nederland en Zeeland in hun gezamenlijke advies, dat op 19 november is aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Een meer gelijke verdeling van de brede welvaart over de regio’s is alleen maar mogelijk als er in het nieuwe Kabinetsbeleid ruimte is voor specifiek regionaal beleid.

 

De regionale SER’en constateren dat het huidige landelijke beleid vaak teveel toegesneden is op de situatie in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad. Zo pakt bijvoorbeeld de huidige bekostigingsmethodiek in de zorg en in het onderwijs niet gunstig uit voor de dunbevolkte regio’s. Daarom houden de SER’en een pleidooi om bij de vaststelling van het landelijke beleid meer rekening te houden met specifieke karakteristieken van de verschillende regio’s.

“Het landelijke beleid dient alle regio’s in staat te stellen een brede welvaartsgroei te realiseren, zodat het landelijke gemiddelde ook hoger wordt”,

aldus Harry Webers, voorzitter van SER Overijssel.

 

Mariëtte Hamer reageerde positief op het advies van de regionale SER’en:

“Ook de ‘Haagse’ SER streeft naar brede welvaart voor zoveel mogelijk mensen. Vanuit de landelijke politiek wordt vaak vergeten dat nationaal beleid op regionaal niveau heel verschillend kan uitwerken. Dat is terecht de rode draad van dit advies. Veel van de aanbevelingen die de regionale SER’en doen, passen goed bij de lopende trajecten en komen terug in ons eigen middellangetermijnadvies. We zullen daar dan ook zeker gebruik van maken”.

Het gezamenlijke advies 'Brede welvaartsgroei in alle regio’s' en het persbericht hierover is hier te downloaden