DEN BUTTER & WEBERS | Het Hanze-alternatief | column

22 mei 2020

actueel > den butter & webers | het hanze-alternatief | column

Economiegids Frank den Butter en Hanzegids Harry Webers zetten hun Rijnlandse visie
om in een evolutionaire beweging

In een uitgebreid artikel in De Evolutiegids, inspiratiemagazine voor zinvolle evolutie, gaan prof.dr. Frank den Butter, emeritus hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ir. Harry Webers,  initiatiefnemer van De Nieuwe Hanze, in op de vraag hoe we met ons land, de economie, Europa en de wereld verder moeten nadat de coronacrisis voorbij is. Daarbij zien zij kansen en mogelijkheden voor Het Nieuwe Europa en de oprichting van een grotendeels virtuele Hansa School of Economics.

De coronacrisis heeft vergaande gevolgen voor de mensheid, de maatschappij en de economie en scherpt ook de tegenstellingen en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China aan. Gelijktijdig roept de coronacrisis vragen op omtrent de oude en de nieuwe wereldorde en de economie, en of en hoe we een minder competitieve, een meer coöperatieve maatschappij en een meer toekomstbestendige economische ordening kunnen bereiken.

Het Nieuwe Europa
Mede op basis van de normen en waarden van het oude Hanzeverbond, de Hanzementaliteit, het Rijnlandse Model en inspirerende voorbeelden wordt een alternatief geschetst, waarbij het leiderschap meer bij Europa komt te liggen.  Daarbij wordt ook ingegaan op de (mogelijke) rol van de overheid, de markt en Het Nieuwe Europa en de betekenis voor onze economie en arbeidsmarkt. Ten slotte worden de bestaande plannen voor een nieuw onderwijs- en onderzoeksinstituut op basis van het economisch en sociaal gedachtegoed van de Hanze geconcretiseerd. De Hansa School of Economics (HSE) opereert grotendeels virtueel en maakt gebruik van digitale onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden voor docenten, studenten en bedrijven uit ge√Įnteresseerde Hanzesteden. 

Het Nieuwe Europa kan met productiviteit, creatief vermogen en spirit het verschil gaan maken.

 

Het artikel is te lezen via: https://evolutiegids.nl/hanze-alternatief/