Frank den Butter en Harry Webers over Rijnlands leiderschap in het politieke landschap

13 april 2021

actueel > frank den butter en harry webers over rijnlands leiderschap in het politieke landschap

Frank den Butter en Harry Webers over Rijnlands leiderschap in het politieke landschap

In een uitgebreid artikel in De Evolutiegids, inspiratiemagazine voor zinvolle evolutie, gaan prof.dr. Frank den Butter, emeritus hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ir. Harry Webers,  initiatiefnemer van De Nieuwe Hanze, voorzitter van de SER Overijssel, in op de vraag hoe Rijnlands leiderschap ingevuld zou kunnen worden.

In het artikel leggen Frank den Butter en Harry Webers relatie tussen de recente ontwikkelingen rondom de formatie en verwachtingen met betrekking tot 'nieuw leiderschap’ en de geschiedenis van de Hanzementaliteit. 

Rijnlandmodel

Het Rijnlandse organisatiemodel laat ruimte voor intrinsieke motivatie, waardoor professionals trots kunnen zijn op hun vakmanschap en er weinig leiding nodig is. Door de vele regels en controles die moderne managers denken nodig te hebben, verdwijnt de intrinsieke motivatie en wordt die vervangen door extrinsieke motivatie om zich vooral goed aan de regels te houden of zich – in het onzichtbare – daaraan zoveel mogelijk te onttrekken. Dit is niet alleen fnuikend voor de kwaliteit van het werk, maar brengt op den duur ook veel meer (transactie)kosten met zich mee dan wanneer wordt vertrouwd op eigen initiatief en vakmanschap.

Vertrouwen

Rijnlands politiek leiderschap zorgt voor begrijpelijke en transparante wet- en regelgeving, die tegen lage kosten handhaafbaar en controleerbaar is. Dit leiderschap bouwt vertrouwen van burgers en bedrijfsleven in de overheid op, in de hoop op reciprociteit zodat de overheid ook de burgers en het bedrijfsleven kan vertrouwen.

Rijnlands politiek leiderschap organiseert macht en tegenmacht waarbij conflicten zoveel mogelijk worden vermeden. Tegenmacht of tegenwicht en tegenspraak, zoals dat ook wordt gepropageerd door de Minister van Staat en huidige informateur Herman Tjeenk Willink, die ook wordt gezien als een aanhanger van het Rijnlandmodel.

Rijnlands politiek leiderschap houdt vast aan lange-termijndoelstellingen om grote maatschappelijke problemen te kunnen aanpakken, en laat de waan van de dag vooral de waan van de dag. Rijnlands politiek leiderschap weegt de belangen van de gehele samenleving en niet alleen van de eigen politieke achterban en/of sociale partners. Dit leiderschap zorgt ervoor dat toekomstige generaties minstens even welvarend kunnen zijn als de eigen generatie. Kortom, Rijnlands leiderschap is cruciaal in het politieke landschap.


 

Het volledige artikel is te lezen via: FRANK DEN BUTTER & HARRY WEBERS | Rijnlands leiderschap | view | EVOLUTIEGIDS