Interview met Jacco Vonhof

26 mei 2021

actueel > interview met jacco vonhof

Jacco Vonhof is voorzitter van MKB Nederland en lid van de landelijke SER namens werkgevers. Hij was in de periode 2010-2013 lid van de SER Overijssel, vanaf 2011 werd hij vicevoorzitter namens de werkgevers.

Het advies over de energietransitie is hem het meest bijgebleven. Het was vernieuwend omdat men de bestaande woningvoorraad ging verduurzamen. Dit was een interessantere en intelligentere manier om te verduurzamen dan de plannen die uit eerder onderzoek kwamen waarbij met name windmolens e.d. geplaatst zouden worden.

Overijssel

Jacco Vonhof is betrokken bij de Landelijke SER. Hij zou graag zien dat meerdere regio’s een lokale SER zouden hebben.

Het mooie aan Overijssel is dat de Provincie de SER echt omarmd, er is een positieve grondhouding in de richting van de SER in Overijssel.

De Provincie Overijssel is heel daadkrachtig. Daarnaast is er een grote inzet uit het maatschappelijk middenveld.

Breed naar onderwerpen kijken is een grote meerwaarde die de SER Overijssel levert. Hoe meer variabelen en doelstellingen je meeneemt in een onderzoek, hoe waardevoller de uitkomst.


Samen sterk

Het is heel waardevol om met zowel werkgevers als werknemers om tafel te zitten en met elkaar over sociaaleconomische onderwerpen te spreken. Het één kan niet zonder het ander.

Je kan niet over de arbeidsmarkt praten zonder dat het over werkgelegenheid gaat en de bedrijven die dat creëren.

Een leven lang leren kan alleen met een goede economie, die floreert.

Relevante thema’s

Werknemers en werkgevers hebben belangen. Soms verschillen die maar vaak is er overlap.

Het is belangrijk om te kijken welk doel je voor ogen hebt. Soms verschil je van mening, en over wat je wilt bereiken. Dat is heel normaal. Het is belangrijk om te kijken waar de regio nu staat, wat het breder perspectief is en hoe we er samen voor zorgen dat economische groei doorzet.

Toekomst

Samenhang vinden in wat er landelijk gaat gebeuren en hoe dat op regionaal niveau versterkt kan worden, is een belangrijk thema.

Bedenk daarom regionale initiatieven. Die kunnen de arbeidsmarkt vlot trekken en zaken als een leven lang ontwikkelen verder brengen. Stimuleer economische ontwikkelingen zodat ondernemers die het nu moeilijk hebben mee kunnen doen en de ondernemers die heel kansrijk zijn straks als een raket uit de crisis kunnen knallen.


 

Bekijk hier onze adviezen

Interview met Jacco Vonhof is hier te downloaden