Interview met Albertjan Peters

07 mei 2021

actueel > interview met albertjan peters

Albertjan Peters is van 2003 tot 2017 voorzitter van SER Overijssel geweest. 

Een goede planning is volgens hem erg van belang. Als je weet welke onderwerpen spelen, kan je een gedragen advies geven.

Zowel lokaal als landelijk werd en wordt er gepraat over de goede adviezen van de SER Overijssel. Je moet relevant zijn zijn voor de groepen die je betrokken wilt houden, geeft de oud-voorzitter aan. SER Overijssel is nog steeds aantrekkelijk voor werkgevers- en werknemersorganisaties.

Prioriteit

 Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten hield Albertjan Peters altijd een rondje langs alle fractievoorzitters uit de Staten om te horen welke prioriteiten ze relevant vonden. Dat was voor SER Overijssel heel richtinggevend. SER Overijssel zou een goede bijdrage kunnen leveren bij het onderwerp binnenstedelijk bouwen en krimpend winkelapparaat. Destijds hebben we een betere positie verworven. Die blijft alleen als je dat voortdurend onderhoudt.

Relevant

Een adviesraad, en dat geldt voor alle adviesraden, is niet uit zichzelf relevant. Hij wordt pas relevant als deze een programmering maakt die invloed heeft.

Taak van SER Overijssel

Het is een trend dat er steeds meer van onderop moet gebeuren. Soms lukt dat niet. Dan heeft de provincie een belangrijke rol te vervullen en kan de SER Overijssel daarin adviseren. Uiteraard heeft SER Overijssel in eerste instantie contact met Gedeputeerde Staten, maar het contact met anderen, zoals gemeenten, is ook belangrijk. SER Overijssel moet zich daar vrij in opstellen, anders verlies je relevantie.

Belangrijke thema's

Je moet heel scherp zijn op wat sociaal-economisch impact heeft. Tegenwoordig zijn dat onderwerpen zoals thuiswerken en dataverwerking. Aan de Twentse kant zou de samenwerking met Duitsland versterkt kunnen worden. Het over de eigen grenzen heen kijken, blijft belangrijk.

Als SER Overijssel heb je veel vrijheid. Er moet geen thema onbespreekbaar zijn.

Toekomst SER Overijssel 

De maatschappij is zo complex geworden dat het heel goed is om op provinciaal niveau een adviesorgaan te hebben. SER Overijssel kan adviseren over heel veel thema's.

Daarnaast is het belangrijk om de link met de landelijke SER en de regionale Economic Boards goed vast te houden. Dat versterkt de onderlinge band en het geeft nieuwe inzichten.

Bekijk hier onze adviezen

Interview met Albertjan Peters is hier te downloaden