Drie adviezen aangeboden door de SER Overijssel aan Gedeputeerde Staten

08 januari 2023

actueel > drie adviezen aangeboden door de ser overijssel aan gedeputeerde staten

In december 2022 zijn drie adviestrajecten van de SER Overijssel aangeboden aan Gedeputeerde Staten:

Begin 2023 verwacht de SER Overijssel reacties van GS te ontvangen op deze adviezen.