adviezen > cultuur/ creatieve sector en economie

Advies: Cultuur/ creatieve sector en economie

Precies tien jaar geleden adviseerde de SER Overijssel over het onderwerp cultuur en economie als input voor nieuw beleid. In 2015 is er een brief naar GS gestuurd over culturele infrastructuur. In de brief uit 2015 is aangekondigd om in 2016 te adviseren over het nieuwe cultuurbeleid 2017-2020. Er is echter geen advies over dit onderwerp meer uitgebracht. Dit advies heeft raakvlakken met de lopende SER-adviezen over brede welvaart/ duurzame ontwikkelingsdoelen en leefbaar platteland. Van de landelijke SER zijn de meest relevante publicaties de verkenning arbeidsmarkt culturele sector uit 2016 (https://www.ser.nl/nl/publicaties/verkenning-arbeidsmarkt-culturele-sector) en het SER-advies ‘Passie gewaardeerd’ uit 2017 (https://www.ser.nl/nl/Publicaties/passie-gewaardeerd)

Commissieleden

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Monique Daamen

lid namens FNV

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Harry Webers

Voorzitter