adviezen > versterking internationale acquisitie

Advies: Versterking internationale acquisitie

Het voeren van een actief (internationaal) acquisitiebeleid is van belang voor het op peil houden van de concurrentiekracht van de regionale economie. De SER Overijssel kijkt al enige jaren naar de effectiviteit van het acquisitiebeleid. In 2015 heeft ArcusPlus in opdracht van de SER Overijssel een inventarisatie uitgevoerd naar het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Overijssel. Begin 2018 werden opnieuw consultatierondes uitgevoerd van allerlei spelers in het veld van internationale acquisitie.

In februari 2019 is het advies ‘Versterking internationale acquisitie: tussenbalans en blik op de toekomst’ aangeboden aan GS.

 

De volgende aanbevelingen zijn gedaan:

1.    Overijssels aanvalsplan internationalisering.

2.    Aanscherping internationaal profiel (verbeterplan Oost NL en NFIA).

3.    Verdere uitbreiding acquisitiecapaciteit.

4.    Kwaliteit basisinfrastructuur op agenda (internationale school).

5.    Onderwijs en beroepsbevolking.

Commissieleden

Betsy van Oortmarssen

lid namens FNV

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Harry Webers

Voorzitter