Column van Harry Webers in Driesteden Business juni 2020

18 augustus 2020

actueel > column van harry webers in driesteden business juni 2020

De huidige coronacrisis dwingt ons om op hoger abstractieniveau kritisch na te denken over internationale economische en financiële stelstels, productie- en waardeketens, business modellen en mondiale uitdagingen (klimaat, energie, voedsel, water en mobiliteit). Dichter bij huis kunnen we dit momentum ook aangrijpen om te ‘plusdenken’ en ‘over grenzen te kijken’ naar de vele soorten en deels overlappende regio’s, die al polderend in de afgelopen decennia zijn ontstaan.

https://driestedenbusiness.nl/column/how-small-is-beautiful/

How Small is Beautiful?