Beter een goede buur(regio) dan een verre vriend...

18 december 2020

actueel > beter een goede buur(regio) dan een verre vriend...

Wie kent niet de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan voor het Kabinet en het parlement als het gaat om sociaal- economische vraagstukken? De onafhankelijke SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als werknemersorganisaties alsmede door de Kroon benoemde onafhankelijke deskundigen. De SER geeft zowel gevraagde als ongevraagde adviezen op het brede terrein van economie en arbeidsmarkt, maar ook over pensioenen, onderwijs en het landelijke Energieakkoord. De SER speelt een hoofdrol in de Nederlandse overlegeconomie.

Op 19 november 2020 hebben de vier provinciale SER’en een gezamenlijk advies aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij zal het advies meenemen in het middellangetermijnadvies van de landelijke SER. In het advies wijzen de provinciale SER’en op de risico’s van regionale tweedeling. En vragen zij de landelijke SER en het Kabinet om brede welvaartsgroei in alle regio’s meer centraal te stellen en om specifiek regionaal maatwerk in het (nieuwe) Kabinetsbeleid.

Een nieuw column van Harry Webers is te vinden op de website van DriestedenBusiness: https://driestedenbusiness.nl/nieuws/beter-een-goede-buurregio-dan-een-verre-vriend/

Beter een goede buur(regio) dan een verre vriend...