Omtzigtgate: onbehagen en wantrouwen komen te paard

30 april 2021

actueel > omtzigtgate: onbehagen en wantrouwen komen te paard

Omtzigtgate: onbehagen en wantrouwen komen te paard

In de nieuwe column van Harry Webers in Driesteden Business gaat het over het vertrouwen, tevredenheid en geluk van Nederlanders gerelateerd aan de kabinetsformatie.

Uit het SCP-onderzoek 2020|4 blijkt dat het pessimisme over Nederland groter was dan begin 2020 en dat de zorgen over de tegenstellingen waren toegenomen. De tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen was gestegen van de 4-de naar de 2-de plaats. Terwijl het vertrouwen in de politiek aan het begin van de pandemie sterk was gestegen, leek die eind 2020 weer te gaan dalen. Er was somberheid alom vanwege de coronamoeheid en de afwachtende politiek. Het positieve gevoel van saamhorigheid tijdens het begin de crisis bleek slechts een tijdelijk lichtpuntje en ons pessimisme kreeg de overhand (66 %). En onze zorgen over het milieu en het klimaat waren als prioriteit inmiddels stevig gezakt.

Column 'Omtzigtgate: onbehagen en wantrouwen komen te paard' is hier te downloaden