Dorpsschool Leefbaar Platteland 17 november 2022

23 november 2022

actueel > dorpsschool leefbaar platteland 17 november 2022

Het provinciale programma Leefbaar Platteland organiseert Dorpsschool ‘Platteland kiest positie’ als aanpak voor het delen van leerervaringen voor een leefbaar platteland. Op 17 november 2022 werd de laatste Dorpsschool van 2022 georganiseerd, met het thema 'Blijven wonen in je eigen dorp'. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen gedeeld door deelnemers aan CPO-projecten  (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Zalk en Wilsum, daarnaast vertelde een bouwbedrijf over het bouwen van starterswoningen in Bornersbroek. Wetenschappers Gert-Jan Hospers en Koen Salemink ondersteunde de discussie onder de deelnemers.

In het aankomende advies van de SER Overijssel 'Platteland vitaal! Gemeenschap centraal stellen in het provinciaal beleid' krijgt het onderwerp 'wonen op het Overijsselse platteland' veel aandacht. Daarom was het voor de adviseur van de SER Overijssel, Ben Haarman, en secretaris-directeur van de SER Overijssel, Aljona Wertheim heel zinvol om deze bijeenkomst bij te wonen om kennis te nemen van verschillende inspirerende voorbeelden hoe inwoners zelf oplossingen zoeken zodat jongeren in het eigen dorp kunnen blijven wonen.