SER-advies 'Goed leven, wonen en werken voor jongeren in Overijssel' aangeboden aan Gedeputeerde Staten

15 februari 2021

actueel > ser-advies 'goed leven, wonen en werken voor jongeren in overijssel' aangeboden aan gedeputeerde staten

15 februari 2021 is het advies 'Goed leven, wonen en werken voor jongeren in Overijssel' aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Het onderwerp jongeren is op de agenda van de SER Overijssel gekomen nog vóórdat de coronacrisis uitbrak. De coronacrisis versterkt problemen, die jongeren al hadden. De SER Overijssel ging in 2020 op verschillende manieren in gesprek met jongeren in Overijssel om op basis van hun input een advies aan het college van Gedeputeerde Staten op te stellen.

 

In eerste instantie was de doelstelling van het adviestraject meer aandacht voor de jongerenparticipatie te organiseren en meer inzicht te krijgen in wat jongeren in Overijssel bezighoudt. Uit de gesprekken met jongeren kwamen onderwerpen ‘wonen’ en ‘werken’ steeds naar voren als belangrijke zorgen voor de jongeren in Overijssel. Daarom zoomt dit advies vooral in op deze onderwerpen. De coronacrisis heeft extra dimensie aan dit advies gebracht. De zorgen zijn door de coronacrisis aangevuld met extra stress en eenzaamheid onder jongeren.

 

Dit advies is opgesteld met aanbevelingen rondom drie thema’s:

  1. Behoud jongeren in Overijssel en creëer betrokkenheid;
  2. Maak regio’s aantrekkelijk voor jongeren om te leven en te wonen;
  3. Laat jongeren geen ‘verloren generatie’ worden.

 

Uit de gesprekken met een aantal collegeleden is de SER Overijssel duidelijk geworden dat de provincie mogelijkheden zoekt om jongeren als doelgroep een plek te geven in verschillende beleidsthema’s en snel in te spelen op de problemen via herstelmaatregelen. De SER Overijssel ziet echter dat de problemen zo groot zijn, dat er op alle fronten extra inspanning noodzakelijk is.

 

Dit advies bevat verschillende aanbevelingen aan de provincie Overijssel hoe jongeren te bereiken en te betrekken bij de beleidsontwikkeling. Door middel van dit adviestraject investeert de SER Overijssel zelf in een eigen doorontwikkeling op het gebied van jongerenparticipatie. Gesprekken, die in het kader van dit adviestraject met jongeren zijn gevoerd, worden niet als een eenmalige actie gezien. Ook voor andere adviestrajecten wordt nagedacht hoe het jongerenperspectief daarin te verwerken. In de laatste vergadering van de SER Overijssel van 2020 is besloten om structureel een jongerenadviseur aan te stellen om met de SER Overijssel na te denken hoe jongerenparticipatie vorm te geven en de SER-adviezen te toetsen op de impact voor jongeren in Overijssel.  


De voorzitter van de SER Overijssel, Harry Webers, gaf op 13 februari 2021 een interview aan RTV Oost, waarin hij onder andere aandacht besteed aan het advies Jongeren:

https://www.rtvoost.nl/radio/programma/890/Groot-Onderhoud/aflevering/572860


Het advies 'Goed leven, wonen en werken voor jongeren in Overijssel' en het persbericht zijn hier te downloaden