adviezen > briefadvies reactie op onderzoek kracht van oost 2

Advies: Briefadvies reactie op onderzoek Kracht van Oost 2

Eind 2020 is het onderzoek ‘Kracht van Oost 2’ voor de provincies Overijssel en Gelderland afgerond. De SER Overijssel geeft via een brief een reactie op het onderzoek. Ook wil de SER Overijssel graag meedenken over de mogelijke vertalingen van de resultaten naar het beleid van de provincie Overijssel en de Overijsselse regio’s.

Wat is de kracht van de ruimtelijk-economische structuur van Oost Nederland en in hoeverre is deze toekomstbestendig? Dat is de hoofdvraag van het onderzoek Kracht van Oost 2 dat onlangs door de provincies Gelderland en Overijssel is opgeleverd.

Om deze vraag te beantwoorden heeft een multidisciplinair team wetenschappers gekeken naar de ruimtelijke samenhang van de regionale economie van Oost Nederland als geheel. Hierbij is met name gekeken naar de relaties tussen economie, ruimte en samenleving.

Bij de ontwikkeling van de regio’s draait het allang niet meer alleen om het stimuleren van economische groei, werkgelegenheid of concurrentiekracht. Steeds meer moet rekening gehouden worden met regio-overstijgende trends zoals digitalisering of duurzaamheid. En steeds vaker hebben de verschillende keuzes die gemaakt moeten worden te maken met schaarsere ruimte.

Het onderzoek belicht daarom de veerkracht van de economie op lange termijn, zonder de impact van de huidige coronacrisis te negeren. Kracht van Oost 2 is daarmee een aanvulling op Kracht van Oost (2016) waarin met name de negen regio’s en hun economische verhoudingen centraal stonden.

Beide onderzoeken en hun deelrapporten zijn te downloaden op de website Nederland slim benutten:

https://nederlandslimbenutten.nl/de-kracht-van-oost-2-0/

Veel onderwerpen in het onderzoek ‘Kracht van Oost 2’ komen overeen met de onderwerpen uit de adviesagenda van de SER Overijssel. Daarom worden die onderwerpen het eerst behandeld in de brief van de SER Overijssel aan Gedeputeerde Staten. Daarna komen meer algemene opmerkingen met betrekking tot het onderzoek en de vervolgstappen aan bod. En tenslotte worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek (‘Kracht van Oost 3’) geformuleerd.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Mariska Ten Heuw

adviseur namens de arbeidsmarktregio's