adviezen > brede welvaartsgroei in alle regios

Advies: Brede welvaartsgroei in alle regios

De landelijke SER zou het streven naar een brede welvaartsgroei centraal moeten stellen in haar sociaaleconomische advies voor de nieuwe Kabinetsperiode. Dat schrijven de SER’en van Overijssel, Brabant, Noord-Nederland en Zeeland in hun gezamenlijke advies, dat op 19 november is aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Een meer gelijke verdeling van de brede welvaart over de regio’s is alleen maar mogelijk als er in het nieuwe Kabinetsbeleid ruimte is voor specifiek regionaal beleid.

De regionale SER’en constateren dat het huidige landelijke beleid vaak teveel toegesneden is op de situatie in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad. Zo pakt bijvoorbeeld de huidige bekostigingsmethodiek in de zorg en in het onderwijs niet gunstig uit voor de dunbevolkte regio’s. Daarom houden de SER’en een pleidooi om bij de vaststelling van het landelijke beleid meer rekening te houden met specifieke karakteristieken van de verschillende regio’s.