adviezen > advies circulaire economie

Advies: Advies Circulaire economie

Het gevraagde advies over de Circulaire economie 'De transitie naar circulaire economie is mensenwerk' is naar Gedeputeerde Staten verzonden.

De transitie naar circulaire economie is mensenwerk   

Het gevraagde advies over de Circulaire economie is aangeboden aan GS.

Het SER-advies is samengevat in de volgende visualisatie:

Samenvatting twee hoofdadviezen en zes deeladviezen (visualisatie Anne-Wil Lensen)


Commissieleden

Ben Haarman

adviseur namens LTO

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Luc Lenferink

lid namens MKB Nederland Regio Zwolle

Harry Webers

Voorzitter

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur