Meer aandacht voor jongeren tijdens en na de pandemie

18 maart 2021

actueel > meer aandacht voor jongeren tijdens en na de pandemie

Meer aandacht voor jongeren tijdens en na de pandemie

De SER Overijssel adviseert om jongeren als een specifieke doelgroep te zien, en ze nog meer te betrekken bij de verschillende beleidsterreinen. Ze adviseert een ‘generatietoets’ om vooraf te toetsen wat de impact van specifiek beleid op jongeren is. Om (de creativiteit van) jongeren meer te betrekken bij experimenten, maatschappelijke vraagstukken en de grote transitieopgaven. En om te (blijven) investeren in het aantrekkelijk maken van Overijssel, regio’s en MKB-bedrijven.

Column 'MEER AANDACHT VOOR JONGEREN TIJDENS EN NA DE PANDEMIE' is hier te downloaden: