Gedeputeerde Staten reageren op het SER-advies over jongeren

09 juni 2021

actueel > gedeputeerde staten reageren op het ser-advies over jongeren

In de reactie op het SER-advies 'Goed leven, wonen en werken voor jongeren in Overijssel' wordt het belang van jongerenparticipatie onderschreven. Vooral op het onderdeel communicatie ziet de provincie in de aanbevelingen van de SER Overijssel aanknopingspunten om meer ambitie te tonen. Met het team 'Overijssel doet mee!'  gaat de provincie beter in beeld brengen welke media effectief zijn om jongeren te bereiken. 


Het aantrekken en behouden van jong talent in Overijssel is een belangrijke reden voor het creĆ«ren van goede, voldoende en betaalbare woningbouw voor starters. De provincie herkent de verbinding tussen de aantrekkelijkheid van de Overijsselse woongebieden en het behoud van talent. Mede daarom is dit ook een belangrijke opgave die terugkomt in de nieuwe woonagenda's. Tegelijk vraagt dit om verbinding met andere opgaven op het gebied van werkgelegenheid, voorzieningen en andere elementen die van invloed zijn op het vestigingsklimaat voor starters. 

De brief van GS met de reactie op het SER-advies is hier te downloaden: