Een gezamenlijke bijdrage SER Overijssel en deltaWonen aan Ontwikkeling Telt Festival 21 april

08 april 2021

actueel > een gezamenlijke bijdrage ser overijssel en deltawonen aan ontwikkeling telt festival 21 april

SER Overijssel en deltaWonen: 'samen voor betere basisvaardigheden'

Op woensdag 21 april 2021 van 12.15 tot 13.00 uur verzorgen SER Overijssel (Aljona Wertheim) en deltaWonen (Martijn Sweitser, Wonny uit de Bulten-Stuiver en Marjolijn Gerrits) een interactieve workshop op het Ontwikkeling Telt Festival.


Omschrijving
SER Overijssel adviseerde Gedeputeerde Staten van Overijssel over het onderwerp Basisvaardigheden en Laaggeletterdheid. De rol van de werkgevers wordt sterk benadrukt in dit advies.

In de voorbereiding van het advies kreeg SER Overijssel een mooi voorbeeld van een werkgever die veel aandacht besteedt aan Basisvaardigheden en Laaggeletterdheid: woningcorporatie deltaWonen in Zwolle. We hebben al een aantal gezamenlijke bijeenkomsten gehad, waarin we onze ervaringen en expertises met elkaar hebben gedeeld. In een gezamenlijke presentatie willen wij u laten zien hoe je elkaar kan versterken.

Het voorbeeld van deltaWonen is een inspirerend voorbeeld hoe een werkgever het onderwerp Basisvaardigheden en Laaggeletterdheid breed in de organisatie laat landen: naar haar eigen medewerkers, maar ook naar samenwerkingspartners en klanten. Uit de expertmeetings van de SER Overijssel met werkgevers is gekomen dat er veel aandacht voor het onderwerp nodig is.

We gaan graag met u in gesprek over de onderwerpen Basisvaardigheden en Laaggeletterdheid!

Interessant om deel te nemen omdat
Het voorbeeld van deltaWonen is een inspirerend voorbeeld hoe een werkgever het onderwerp Basisvaardigheden breed in de organisatie laat landen: richting eigen medewerkers, richting samenwerkingspartners en richting klanten. Tijdens de expertmeetings van de SER Overijssel met werkgevers bleek dat het moeilijk is om voldoende aandacht aan dit onderwerp te besteden.

https://www.ontwikkelingteltfestival.nl/programmaonderdelen/sessie/edf4bcee/