College van Gedeputeerde Staten reageert op SER-advies over digitalisering

24 januari 2022

actueel > college van gedeputeerde staten reageert op ser-advies over digitalisering

Reactie GS op het advies 'Een menselijk perspectief op digitalisering in Overijssel'

Op 11 januari 2022 reageerde GS op het SER-advies over digitalisering.

 GS reageerde per aanbeveling uit het advies. Als algemene conclusie is in de brief het volgende opgenomen:   

De digitalisering heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Graag blijven wij met u in contact over deze ingrijpende transitie. Wij betrekken u bij initiatieven gericht op werkgevers en werknemers om digitalisering te bevorderen, zoals de mkb-voucher. Gezien de samenhang tussen uw adviezen over digitalisering en basisvaardigheden stellen wij voor dat we elkaar vooral vanuit die samenhang blijven inspireren, bijvoorbeeld ook bij uw komende advisering over brede welvaart.