Advies Een menselijk perspectief op digitalisering in Overijssel aangeboden aan Gedeputeerde Staten

28 mei 2021

actueel > advies een menselijk perspectief op digitalisering in overijssel aangeboden aan gedeputeerde staten

Advies 'Een menselijk perspectief op digitalisering in Overijssel' aangeboden aan Gedeputeerde Staten

Op 6 oktober 2020 ontving de SER Overijssel de GS-brief met het verzoek advies uit te brengen over digitalisering. Gedeputeerde staten wil onder meer weten voor welke uitdagingen werkgevers en werknemers in het kader van de digitalisering gesteld zijn en hoe de provincie werkgevers, werknemers en brancheorganisaties kan ondersteunen in deze veranderingen.

 De SER Overijssel waardeert de inspanningen van de provincie op het terrein van digitalisering. Uit het onderzoek in het kader van dit adviestraject blijkt echter dat dit onderwerp constant aandacht verdient vanwege de snelle maatschappelijke veranderingen en een steeds groter wordende gat tussen de ondernemers en (niet-)werkenden, die kunnen meekomen en die niet kunnen meekomen.

 De SER Overijssel geeft de volgende aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Vergroot de bewustwording over noodzaak van digitalisering bij mkb-ondernemers en het onderwijs en vergroot de kennis bij mkb-bedrijven om kansen beter te benutten:
  2. Ondersteun werknemers en niet-werkenden (werkzoekend) bij het versterken van hun competenties en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden:
  3. Investeer in de ontwikkeling van digitale (basis)vaardigheden, vooral bij kwetsbare groepen.