College van Gedeputeerde Staten reageert op het SER-advies over kennisvalorisatie

24 januari 2022

actueel > college van gedeputeerde staten reageert op het ser-advies over kennisvalorisatie

Reactie GS op het advies 'Kennis durven vragen en delen: kennisvalorisatie in Overijssel'

Op 11 januari 2022 reageerde GS op het SER-advies over kennisvalorisatie.

GS reageerde per aanbeveling uit het advies. Als algemene conclusie is in de brief het volgende opgenomen: 

Het bevorderen van de kennisvalorisatie in het mkb blijft een opgave voor overheden, kennisinstellingen en sociale partners. Alleen op die manier kunnen wij onze concurrentiepositie op peil houden en de arbeidsproductiviteit laten groeien. Uw oproep daarbij het brede mkb in ogenschouw te nemen, hindernissen weg te nemen en krachtige ecosystemen te blijven ondersteunen nemen wij mee in ons onderzoek in 2022 over de provinciale mkb-dienstverlening in de regio's.