College van Gedeputeerde Staten reageert op het SER-advies over circulaire economie

18 mei 2022

actueel > college van gedeputeerde staten reageert op het ser-advies over circulaire economie

Op 10 april 2022 reageerde GS op het SER-advies over circulaire economie.

Het adviesrapport laat zien dat de provincie op de goede weg is, maar dat de provincie slechts aan het begin van de transitie staat. GS deelt de stelling van de SER Overijssel dat de transitie versneld en verbreed moet worden. Net als de rijksoverheid heeft provincie Overijssel gekozen voor een lerende transitieaanpak, gezien de lange transitieperiode en omvang en complexiteit van deze transitie. Het hoofdadvies "Stel de mens centraal in de transitie naar circulaire economie" neemt de provincie van harte over en past het ook toe in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.