over ons > betsy van oortmarssen

Betsy van Oortmarssen

lid namens FNV

FNV bestuurder lokaal/regionaal regio Noord en Oost

FNV-vertegenwoordiger in het bestuur van het Werkbedrijf Regio Zwolle. Daarin werken 14 gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen aan een gezonde, vitale en inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen meeprofiteert van een sterke en duurzame economische groei: ook de werkzoekenden in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.


Ik vertegenwoordig de FNV in het bestuur van het Werkbedrijf Regio Zwolle en ik ben bestuurlijk actief bij de Tafel van de Regio Zwolle (Human Capital Agenda). Mijn belangrijkste aandachtsgebieden binnen de SER Overijssel zijn de regionale arbeidsmarkt, onderwijs en arbeidsmarkt (met name beroepsonderwijs), energietransitie en duurzaamheid.

Centraal in mijn werk bij de FNV staan dus regionale sociaaleconomische vraagstukken en de samenwerking met alle partners die daarbij betrokken zijn. Verder houd ik me bezig met lokale politieke beïnvloeding, met name waar het gaat om de Wmo en de Participatiewet en het armoedeprobleem. Na de decentralisaties in het sociale domein wil de FNV ook lokaal en regionaal een factor van betekenis zijn.

Betsy van Oortmarssen | LinkedIn

Website FNV:  Website