Jubileumbijeenkomst 8 oktober 2021 in Deventer

20 oktober 2021

actueel > jubileumbijeenkomst 8 oktober 2021 in deventer

SER OVERIJSSEL VIERT 40-JARIG JUBILEUM


Iedere 1 á 2 jaar organiseren de regionale SER’en een gezamenlijke bijeenkomst roulerend van regio naar regio. De SER Overijssel viert in 2021 haar 40-jarig jubileum. Dit is een mooie aanleiding om het werkbezoek in 2021 te organiseren in Overijssel en het te koppelen aan het jubileumjaar. 


Verleden- heden- toekomst en de meerwaarde van de SER
Vanaf 10 uur werden deelnemers welkom geheten. Om 10.30 trapte voorzitter Harry Webers het feestelijk jubileum af.

Henri de Groot, Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en plaatsvervangend kroonlid SER nam de deelnemers mee in het verleden, heden en toekomst van de SER. 

Eddy van Hijum, gedeputeerde economie provincie Overijssel, Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland en oud-lid van de SER Overijssel, en Henri de Groot, gingen in gesprek over de meerwaarde van de SER.


Anders kijken, anders samenwerken en welvaartsgroei
Onder leiding van Annemarth Idenburg, directeur van het Trendbureau Overijssel, werd het thema anders kijken, anders samenwerken besproken. 

Gevolgd door Frank den Butter, hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam die de deelnemers  meenam in het thema brede welvaart, en ons een genuanceerd beeld schetst van de welvaartsgroei.

 Thematische wandellunch langs bedrijven: ‘happen en stappen’

Tijdens de wandellunch werden en de deelnemers meegenomen langs diverse bedrijven. Marcel Fortuin, Business Innovation Center De Gasfabriek, spreekt met ons over de toekomst van de jeugd.

Tuur Elzinga, voorzitter FNV, ging met de deelnemers in gesprek over brede welvaart en sociale innovatie.

Tot slot ging Wilfred Horst, Sales Director Bosch Thermotechniek B.V., meer vertellen over de praktische invulling van het Klimaatakkoord.

 Actieve themasessies

Na de lunch spraken de deelnemer over bovenstaande onderwerpen in actieve themasessies onder leiding van

Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland

Alwin Snel, lid van SER Jongerenplatform

Harry Webers, voorzitter SER Overijssel.

Terugblik en feestelijke afsluiting

Harry Webers en Jos de Groen blikten vervolgens met de deelnemers terug op de dag.

Robin Bleeker, stadsdichter van Deventer slot af met een gedicht en een lied daarna volgt een feestelijke borrel.

 


Bekijk hier onze adviezen

De syllabus met de bijdragen van de sprekers is hier te downloaden: