Interview met Andries Heidema

21 juni 2021

actueel > interview met andries heidema

Andries Heidema is sinds 2018 Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel. Hiervoor was hij burgemeester van Deventer.

Ondanks dat hij als burgemeester soms te maken heeft gehad met de SER Overijssel, was het nog een relatief nieuw orgaan voor hem.

Hij is blij met het functioneren van SER Overijssel en de samenwerking  met de provincie. Samen kan je veel bereiken voor deze maatschappij. 

De rol van SER Overijssel

 De rol van SER Overijssel is waardevol omdat de onderwerpen breed verkend worden. Andries Heidema vindt het belangrijk dat iedereen in de Overijsselse samenleving mee kan doen. Daar draagt SER Overijssel aan bij.

De rol van SER Overijssel voelt als ‘schouder aan schouder’.

We mogen trots zijn op het feit dat de SER Overijssel door de 40 jaren heen relevant gebleven is.

 40-jarig bestaan

Het feit dat een adviesorgaan al 40 jaar bestaat, zegt wat over het bestaansrecht, geeft Andries Heidema aan.

In die 40 jaar is er ook van periode tot periode, vorm en invulling gevonden met de leden en een enthousiasmerende voorzitter waardoor de SER door de jaren heen jong en relevant is gebleven.

Adviezen met impact

Een recent voorbeeld is het onderwerp basisvaardigheden waar het gaat om mensen met een achterstand op het terrein van onder andere rekenen en taal.  Er ligt nu een voorstel voor de komende perspectiefnota om in lijn met het SER- advies een impuls te gaan geven aan dat beleid.

Dit is een mooie illustratie dat SER Overijssel er toe doet en serieus wordt genomen. 

Samenwerking met Gedeputeerde Staten

De adviezen van SER Overijssel worden uitermate serieus genomen door de Gedeputeerde Staten.

Adviezen van de SER Overijssel hebben veel waarde doordat mensen met verschillende achtergronden en verschillende sociale economische partners samen aan  tafel zitten om maatschappelijke thema’s te identificeren, te analyseren en daar aanbevelingen over te doen.

Samen staan we sterk

 De adviezen zijn nu vooral gericht op de provincie. Het zou volgens Andries Heidema krachtig zijn als SER Overijssel analyseert wat de maatschappelijke ontwikkeling is en hoe de provincie daar op een goede manier mee om kan gaan samen met de sociale partners. Ook zij kunnen bijdragen aan de oplossingen van bepaalde maatschappelijke problemen. De SER Overijssel benoemt de rol van de sociale partners in de adviezen maar wellicht kan dit nog sterker neergezet worden.

Samen kunnen we werken aan gedrag en beleid dat echt het verschil blijft maken. We zetten al grote stappen maar het blijft een uitdaging om te voorkomen dat iedereen op z’n eigen eiland blijft zitten. Samen staan we sterk en kunnen veel bereiken. 


Bekijk hier onze adviezen

Het interview met Andries Heidema is hier te downloaden: