adviezen > reactie ser overijssel op retaildeal

Advies: Reactie SER Overijssel op Retaildeal

Gedeputeerde Staten Overijssel tekende op 5 oktober 2016 een ‘provinciale retaildeal’ met het Rijk. Hiermee zette de provincie de problematiek in de retail hoog op de (provinciale) agenda. Dat dit zeer wenselijk was, lieten de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de SER Overijssel zien. De SER Overijssel reageerde met een advies op de retaildeal.

Overijsselse situatie zeer zorgelijk

Het onderzoek naar de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de Overijsselse retail in de afgelopen 5 jaar en voorspellingen voor de periode tot 2025 laten zien dat Overijssel kampt met een omvangrijke leegstand. Van alle verkooppunten staat 8,4 procent leeg, alleen Limburg heeft relatief meer leegstaande verkooppunten. Gemeten in vierkante meters winkelvloeroppervlak kent Overijssel in augustus 2016 9,2 procent leegstand, eveneens beduidend hoger dan landelijk (8,3 procent). De SER Overijssel heeft het onderzoeksbureau Locatus gevraagd te kijken naar het toekomstperspectief van de winkelgebieden in Overijssel. De verwachting van Locatus is dat nog eens zo’n 10 procent van de huidige verkooppunten in de Overijsselse winkelgebieden in 2025 zal zijn verdwenen. Dat is aanzienlijk meer dan landelijk (7 procent). Al met al maakt SER Overijssel zich zorgen over de (toekomstige) leefbaarheid van de kernen in Overijssel.